^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Po raz ósmy w okresie wakacji na terenie naszej gminy funkcjonowały świetlice, których głównym celem było aktywne zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w sołectwach: Grabanina, Kąty, Łysa Góra, Makowiska, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Nowy Żmigród i Stary Żmigród – w każdym po 4–5 spotkań – łącznie po 20 godzin. Skorzystało z nich ponad 200 osób.

W Nowym Żmigrodzie, gdzie koordynatorem grupy był Antoni Hućko, w zajęciach uczestniczyły 34 osoby. Zorganizowano dla nich: wyjazdy na basen, wędrówkę do Pustelni św. Jana z Dukli oraz zabawy i gry sportowe na Działce Rekreacyjnej „Oaza Spokoju” oraz Na Hali Sportowej.

42 uczestników świetlicy w Kątach koordynowanej przez Martę Źrebiec spędziło czas przede wszystkim na zajęciach na basenie połączonych z pobytem na Przystanku „Kwiatowa”, w Ogródku Jordanowskim i parku linowym, Zorganizowano również dyskotekę i wycieczkę do kina.

Świetlice wakacyjne w Makowiskach i Starym Żmigrodzie to wycieczki edukacyjno-rozrywkowe (Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej, kino) i zajęcia sportowe (basen w Jaśle i Gorlicach). W Makowiskach, gdzie opiekunem grupy była Monika Bednarz-Gaweł i w Starym Żmigrodzie – pod okiem Wiesławy Musiał – w spotkaniach uczestniczyło po 20 uczniów.

Dla uczestników wakacyjnej świetlicy w Łysej Górze zostały zorganizowane dwie wycieczki na basem połączone ze zwiedzaniem Obserwatorium Astronomicznego w Jaśle oraz pobytem na Przystanku „Kwiatowa”, dyskoteka, wycieczka do kina oraz zajęcia stacjonarne w szkole – kulinarne i artystyczne. Opiekunem 20-osobowej grupy była Marta Źrebiec.

19 uczestników świetlicy w Nienaszowie-Sośninach pod opieką Anny Bajorek uczestniczyło głównie w zajęciach na basenie. Ponadto w programie znalazły się: zwiedzanie parku kalistenicznego w Jaśle, zabawy w Ogródku Jordanowskim i na kręgielni oraz seans w kinie.

Podobny przebieg miały zajęcia zorganizowane łącznie dla dzieci i młodzieży z Sadek i Grabaniny oraz zajęcia w Nienaszowie. W Grabaninie pod opieką Angeliki Wygnał w zajęciach wzięły udział 22 osoby, natomiast w Nienaszowie Anny Doniek – 41.

Świetlice sfinansowane zostały ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018
Świetlice 2018
Świetlice 2018 Świetlice 2018

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza