^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DSC 0130Zakończono budowę ogólnodostępnej infrastruktury w trzech miejscowościach gminy: Łężyny, Łysa Góra i Skalnik. W Łężynach przebudowywany został plac manewrowy w centrum wsi, a w Łysej Górze i Skalniku – place przy domach ludowych. Blisko połowę dofinansowania pozyskano ze środków Unii Europejskiej.

W Łężynach wykonano asfaltowy plac manewrowy wraz z odwodnieniem. Zamontowano nową wiatę przystankową, ławki, tablicę informacyjną, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.

plac lezyny 1

W Łysej Górze przebudowano plac manewrowo-parkingowy przy domu ludowym. Wzmocniono przepusty, wyprofilowano wjazdy, a na samym placu położono nawierzchnię asfaltową. Zamontowano altanę drewnianą, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną, a cały teren wokół budynku domu ludowego, jak również wybudowany plac, został oświetlony lampami parkowymi.

plac lg 2

W miejscowości Skalnik również zagospodarowany został plac przy domu ludowym. Teren utwardzony został kostką brukową tworząc plac manewrowo-parkingowy wraz z dojściami do tego placu. Ponadto zamontowano tam: altanę drewnianą, ławkę parkową, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną. Plac został także lampami typu parkowego oraz lampami oświetlenia iluminacyjnego. Zagospodarowano także skarpę od strony drogi powiatowej.

plac skalnik 1

plac skalnik 2

Dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 287 535,00 zł pozyskane zostało przez Gminę za pośrednictwem Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej”.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza