^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


DSC05175Gmina Nowy Żmigród otrzymała 20 tys. zł dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 30 tys. zł dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej w Łysej Górze na działce nr 632/1.

Obiekt architektury sakralnej, jakim jest datowana na początek XIX w. kapliczka w Łysej Górze, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem: A-1371 z 26.01.2016.

W ramach pozyskanych środków i ogłoszonego zapytania ofertowego wykonane zostaną m.in.: naprawa i wzmocnienie ław fundamentowych, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych elementów kamiennych ścian i kamiennego sklepienia łukowego, odtworzenie posadzki z kamienia, odtworzenie pierwotnej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem gontem drewnianym, wymiana drzwi na wzór pierwotnych, konserwacja krzyża oraz tynkowanie wewnątrz i na zewnątrz kapliczki.

Dodatkowo teren wokół kapliczki zostanie uporządkowany – zaplanowano profilowanie gruntu z wycięciem rosnących tam drzew iglastych, w miejsce których – wg zaleceń konserwatora zabytków – zasadzone zostaną drzewa liściaste. Wszystkie prace prowadzone będą w oparciu o Program Prac Konserwatorskich i opracowany na zlecenie Gminy Nowy Żmigród Projekt budowlany.

Kapliczka ma zostać odnowiona przez wyłonione w wyniku postępowania ofertowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rembud” Kusiak Jan z Gorlic do 28 listopada. Koszt zadania to 84 870,00 zł, z czego 34 870,00 zł będzie pochodzić z budżetu Gminy.
DSC05183

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza