^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wszystkie odpady powinny być posegregowane:
− worek żółty − tworzywa sztuczne i metal,
− worek zielony − szkło bezbarwne i kolorowe,
− worek niebieski − papier i makulatura,
− worek czarny − odpady zmieszane (pozostałości po segregacji lub wszystkie odpady w przypadku złożonej deklaracji na odbiór odpadów zmieszanych).

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Odpady należy oddawać zgodne ze złożoną deklaracją.
Miejscowości
Desznica, Jaworze, Kąty, Skalnik, Brzezowa, Mytarka, Mytarz
Łężyny, Gorzyce, Toki
Sadki, Makowiska, Grabanina, Siedliska Żmigrodzkie
Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Łysa Góra, Nienaszów
 
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Odpady segregowane i zmieszane
Odpady zmieszane
Lipiec
9
23
9
23
10
24
10
24
Sierpień
6
20
6
20
7
21
7
21
Wrzesień
3
17
3
17
4
18
4
18
Październik
1
 
8
 
8
 
2
 
Listopad
5
 
12
 
12
 
13
 
Grudzień
3
 
10
 
10
 
11
 
Odpady wielkogabarytowe
17 września
18 września

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach:
− za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września 2018 r.,
− za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 20 listopada 2018 r.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym  Żmigrodzie, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Nowy Żmigród nr 41 8636 1015 2004 1603 5470 0001.

ULOTKA - II półrocze

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu