^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych Dni.

Obchody tygodnia ziemi w naszej szkole obejmowały:
1. pogadanki w klasach – „Co niszczy nasze środowisko?”,
2. konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV SP – III gimnazjum,
3. konkurs plastyczny: „Poznaj ekoznaki” dla kl. 3a SP,
4. akcja: „Listy dla Ziemi”,
5. gazetka informacyjna „Nasza planeta Ziemia”.

Celem tych działań było uświadomienie dzieciom sposobów wykorzystania surowców wtórnych, budzenie szacunku do przyrody, jak również uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Konkursy sprawdziły posiadane przez dzieci wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii, a nauczycielom pomogły ustalić, na jakie elementy wychowania, nauczania powinni zwrócić szczególną uwagę, byśmy wszyscy stali się lepszymi, wrażliwszymi i dostrzegali piękno otaczającej nas przyrody. Autorzy najciekawszych „Listów dla Ziemi” zapoznali innych uczniów z ich treścią. Były one bardzo interesujące i podkreślały znaczenie klimatu dla naszego środowiska.

Nasi uczniowie aktywnie zaangażowali się w „Obchody Dnia Ziemi”. Brali czynny udział we wszystkich zajęciach zorganizowanych na tę okoliczność. Wykazali się dużą wiedzą, zainteresowaniem ekologią i problemami środowiska, w jakim żyjemy.

Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach ufundował Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

SDC19351

SDC19396

20180508 122700

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
Barbara Świerzowska

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu