^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


spotkanie z seniorami 1Podkarpacka Policja realizując zadania mające na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podejmuje inicjatywy polegające m.in. na organizacji debat społecznych, których celem jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle wraz z Wójtem Gminy Nowy Żmigród w bieżącym roku jest organizatorem debaty społecznej pn. „Bezpieczeństwo Seniorów w gminie Nowy Żmigród”.

Celem debaty jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczestników spotkania, zachęcanie mieszkańców do wspólnego zarządzania bezpieczeństwem na danym terenie poprzez chociażby wykorzystywanie interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tematem przewodnim jest bezpieczeństwo seniorów, którzy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane m.in. z działalnością oszustów i włamywaczy czy bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Podczas debaty omówione zostaną zagadnienia, postulaty i wnioski zgłaszane w trakcie dyskusji przez jej uczestników.

Debata pt. „Bezpieczeństwo Seniorów w gminie Nowy Żmigród” odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 4.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu