^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 18 08 2017Podczas XXXV sesji Rady Gminy, która miała miejsce 18 sierpnia radni podjęli szereg uchwał związanych przekazaniem realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Dokonano także zmian uchwały budżetowej, wynikających z bieżących i planowanych do realizacji zadań, a także udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Od nowego roku szkolnego postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) prowadzi, nie jak dotychczas – Samorządowy Zespół Obsługi Szkół (później Centrum Usług Wspólnych), ale GOPS w Nowym Żmigrodzie. Wnioski można składać od 1 do 15 września w pokoju nr 12.

Rada Gminy postanowiła przyznać również w formie dotacji celowej pomoc finansową w łącznej wysokości 102 tys. zł dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i przebudowy dróg powiatowych: nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała, nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w km 5+570 – 5+861 oraz nr 1884R Łężyny – Łajsce w km 0+000 – 0+600 (budowa 600 m chodnika).

W informacji o pracach w okresie międzysesyjnym wójt wraz z zastępcą przekazali informacje o rozstrzygniętym przetargu na remont drogi na III Góry w Łysej Górze, ogłoszeniu zapytania ofertowego na remont budynku remizy w Gorzycach (roboty wewnętrzne) oraz o rozstrzygniętych zapytaniach ofertowych na: budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dostawę z montażem urządzeń gastronomicznych do budynku domu ludowego w Łężynach, budowę I etapu siłowni zewnętrznej w Sadkach, a także na doposażenie Przedszkola Gminnego.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy