^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


krus kwadratW 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników –  ubezpieczonych w KRUS.  Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (UWAGA! druki dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć  w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, w terminie do 28.04.2017 r. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a, nr telefonu: 13 44 354 17, 13 44 354 19, 13 44 371 43.     

W 2017 roku Placówka Terenowa KRUS w Jaśle posiada 22 miejsca, w tym:   
− dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju – na II turnus: 16.07 – 05.08.2017 r.  /11 miejsc/,
− dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  w Iwoniczu Zdroju – na II turnus: 08.08 – 28.08.2017 r.  /11 miejsc/.

WNIOSEK

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy