^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 13.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbędzie się

 XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE

 

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji – powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród,
2/ zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Desznicy,
3/ zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łysej Górze,
4/ zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Makowiskach,
5/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2017 rok,
6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
7/ uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok,
8/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2017 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy