^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


drogi rolnicze 2016 4W listopadzie zakończono remonty trzech dróg rolniczych na terenie gminy Nowy Żmigród. Prace wykonywane były w Tokach na działce nr 66 (600 m), w Starym Żmigrodzie na działce nr 65 i nr 292 w Nowym Żmigrodzie (365 m) oraz w Nienaszowie-Sośninach na działce nr 1804 (300 m).

W Nienaszowie-Sośninach droga rolnicza, która prowadzi od drogi powiatowej w stronę lasu, z uwagi na małą częstotliwość użytkowania, wymagała odkrzaczenia i zabezpieczenia poprzecznego chroniącego przed wodą spływającą, gdyż droga zlokalizowana jest na bardzo dużym spadku terenu. Na wszystkich drogach zostały odtworzone urządzenia melioracyjne oraz wykonana została nowa nawierzchnia tłuczniowa.

Zadanie, którego łączny koszt wynosił 81 988,63 zł dofinansowane zostało przez Województwo Podkarpackie. Wykonawcą robót było Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie.

Droga nr 66 w Tokach

Droga nr 1804 w Nienaszowie

Droga Stary Żmigród – Nowy Żmigród na działkach nr 65 i 292

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy