^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


lampy 2016 1Zakończono zaplanowane na 2016 r. prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Łysa Góra, Gorzyce i Kąty. W Łysej Górze trwają jeszcze procedury zawarcia umowy na dostarczanie energii. Po dopuszczeniu do włączenia przez zakład energetyczny, oświetlenie niezwłocznie zostanie uruchomione.

W Łężynach wykonany został odcinek oświetlenia ścieżki pieszej na działce nr 1442, od „starej remizy” do kościoła. Zostało zamontowanych tam 6 szt. lamp typu parkowego wraz z sterowaniem.

W Łysej Górze oświetlenie zbudowane zostało na dwóch odcinkach – wzdłuż drogi nr 1267 w kierunku lasu oraz wzdłuż dróg nr 1789 i 1860 na „Galanty”. W większości powstało na istniejącej sieci energetycznej (6 szt. opraw na istniejących słupach, 1 szt. na nowym).

W Gorzycach zaś 3 sztuki lamp zamontowano przy drodze nr 982.

Wykonawcą oświetlenia w tych miejscowościach była firma INSTAL-PROJEKT Krzysztof Uliasz z siedzibą w Cergowej, a koszt inwestycji wyniósł 35 527,19 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami podczas wyboru wykonawcy zadania, wyłoniono wykonawcę dalszej części oświetlenia na „Galantach” w Łysej Górze oraz wykonania oświetlenia w miejscowości Kąty. W Łysej Górze zamontowanych zostało 8 sztuk opraw, zaś w Kątach 3 szt. (2 na „Woli” i 1 na „Zagrodach”).

Koszt dodatkowych zadań, które wykonała firma SATEL Bogusław Salisz z siedzibą w Krzywej, to 17 445,23 zł.

Zadania sfinansowane zostały z budżetu gminy, w tym w częściowo w ramach tzw. funduszu sołeckiego miejscowości.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy