^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakończono remont dwóch dróg „powodziowych” – w Mytarce na działce nr 304 oraz w Sadkach na działce nr 384. Zakres prac określony został na podstawie protokołu strat, sporządzonego po ulewnych opadach deszczu w 2011 r. W Mytarce na drodze o długości 247 m wykonana została podbudowa oraz nawierzchnia asfaltowa, zaś w Sadkach podbudowa na całości drogi (844 m), czyszczenie rowów i nawierzchnia asfaltowa na odcinku 130 m.

Poprawa infrastruktury drogowej gminy jest kwestią bardzo ważną, zarówno dla samorządu jak i dla mieszkańców. Sukcesywnie szuka się możliwości pozyskiwania środków na poprawę stanu dróg gminnych, a środki pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczone na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych są jednym ze źródeł.

W ubiegłym roku, przy udziale środków MSWiA wykonano remont 3 dróg gminnych w miejscowościach: Łysa Góra – I Góry, Nowy Żmigród i Siedliska Żmigrodzkie. W bieżącym roku gmina otrzymała łącznie 3 promesy w wysokości 236 365,00 zł na 4 drogi w miejscowościach: Kąty, Desznica, Mytarka i Sadki. Do wszystkich tych zadań należało zabezpieczyć wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20 % kosztów kwalifikowanych tych inwestycji.Mytarka 304 2

Droga nr 304 w Mytarce

Mytarka 304 3

Droga nr 304 w Mytarce

Sadki 384 1

Droga nr 384 w Sadkach

Droga nr 384 w Sadkach

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy