^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


logo rewitalizacjaZarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 222/4493/16 z 11 października rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Gmina Nowy Żmigród uzyskała 95,5 pkt i tym samym znalazła się na 57 pozycji na liście projektów, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programu. Przyznane dofinansowanie stanowi 90% wartości zadania.

Gmina Nowy Żmigród zakończyła postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2024. Wybrano ofertę firmy DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Cieszynie, które zaoferowało wykonanie opracowania za kwotę 42 066,00 zł.

Rewitalizacja jest procesem rozwijania gminy, prowadzonym kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Ma na celu ożywienie społeczne oraz gospodarcze gminy, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego obszarów zdegradowanych. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne. Prace nad jej programem, a potem realizacja przedsięwzięcia przebiegać ma w ścisłej konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy