^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Żmigródz dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie podania do publicznego wglądu Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Podkarpackiego
Nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 296 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego Nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy