^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniach 9 i 10 października 2014 r., w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nowy Żmigród odbyły się przeglądy operacyjno-techniczne. Przeglądy zostały przeprowadzone przez komisję w składzie: Wioleta Sztelma – podinspektor ds. ochrony ppoż. Urzędu Gminy, mł. bryg. Ireneusz Michalik – st. specjalista Komendy Powiatowej PSP w Jaśle oraz Adam Durał – komendant gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie. Zakres przeglądu obejmował m.in.: sprawdzenie sprawności samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu OSP, aktualności dokumentów pojazdów, kierowców i badań lekarskich strażaków, łączności oraz alarmowania, wyposażenia technicznego, stanu i estetyki remiz.

Czytaj więcej...

Mszą świętą w intencji strażaków rozpoczęły się dziś o godz. 15.00 w Tokach uroczystości przekazania miejscowej jednostce i poświęcenia samochodu pożarniczego Renault Gallin G230, zakupionego na potrzeby jednostki w lipcu br. Przy tej okazji dokonano także zasadzenia przy budynku domu ludowego, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Dębu Wolności upamiętniającego 25 lat Niepodległej Polski oraz odznaczenia zasłużonych strażaków.

Czytaj więcej...

W sobotę 20 września odbyły się uroczyste obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze. Rocznica ta była także okazją do świętowania z racji włączenia jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Czytaj więcej...

szkol lg 1

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle strażacy z OSP Łysa Góra odbyli coroczne szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji aparatów powietrznych. Uczestnicy szkolenia w części teoretycznej m.in. zapoznali się z obsługą aparatu i jego budową, zasadami ratownictwa i ewakuacji osób. Część praktyczna to: gaszenie pożarów z wykorzystaniem drabin oraz gaszenie pożaru, oddymianie, przeszukanie i ewakuacja osób z zadymionego budynku.

Czytaj więcej...

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 maja 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To druga jednostka OSP na terenie naszej gminy, po OSP Skalnik, a 17 na terenie Powiatu Jasielskiego włączona do systemu. Sukces ten jest zwieńczeniem kilkuletnich staraniań miejscowych strażaków, którzy podnosili swoje kwalifikacje, a także starali się o pozyskanie sprzętu, aby spełnić wymagane kryteria.

Czytaj więcej...

Od 2 lipca pracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienaszowie wspomagać będzie nowo zakupiony sprzęt – motopompa TOHATSU VC72AS. W tym dniu w Krośnie, gdzie mieści się siedziba Biura Terenowego ZOSP RP prezes jednostki Jan Lelko odebrał sprzęt o wartości 29 030,40 zł. Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków Gminy Nowy Żmigród (19 030,40 zł) oraz środków przekazanych przez Biuro Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krośnie, pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (10 000,00 zł).

Czytaj więcej...

W dniu 31 lipca 2014 r. w miejscowości Nowa Wieś dokonany został odbiór samochodu pożarniczego zakupionego przez Gminę Nowy Żmigród na wyposażenie jednostki OSP w Tokach. Zakup został zrealizowany w ramach zamówienia pod nazwą: „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach". Wartość zakupu to 70 500,00 zł. Jest to zakup dla kolejnej jednostki w Gminie, który następuje w ostatnich latach, po Skalniku, Mytarce i Kątach.

Czytaj więcej...

W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbył się egzamin stanowiący zwieńczenie dwutygodniowego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. Do egzaminu w formie pisemnego testu przystąpiło 80 strażaków z jednostek OSP gminy Nowy Żmigród, w tym jedna kobieta.

Czytaj więcej...