^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym − ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.

Czytaj więcej...

16 marca w Domu Strażaka w Nowym Żmigrodzie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Czytaj więcej...

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców zadań pn. „Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku Remizy OSP w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie” oraz „Rozbudowa budynku Remizy OSP w miejscowości Desznica”.

Czytaj więcej...

DAF Grabanina 2W ubiegłą sobotę w Grabaninie odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania tamtejszej jednostce OSP samochodu pożarniczego marki DAF. Pojazd przekazany został nieodpłatnie na rzecz gminy Nowy Żmigród w lutym br. przez samorząd gminy Krościenko Wyżne.

Czytaj więcej...

W sobotę 12 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się V Gminy Turniej Strażaków w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród. Przybyłych gości i zawodników powitał Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie druh Adam Durał, życząc startującym uzyskania jak najlepszych wyników w duchu sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

plakat pingpong 2016

 

 

12 marca 2016 r. /sobota/ o godz. 10.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się V Turniej Strażaków w Tenisie Stołowym
o Puchar Wójta Gminy Nowy Żmigród.

Zgłoszenia uczestników przyjmujowane są do 9 marca 2016 r. /środa/
w biurze GOK w Nowym Żmigrodzie.

 Regulamin

1 marca 2016 roku w Skalniku odbyło się przekazanie hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego firmy LUKAS. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalniku funkcjonująca w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przekazała na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach jeden z posiadanych zestawów hydraulicznych. W skład zestawu wchodzi: pompa, wąż, nożyce hydrauliczne oraz rozpieracz ramieniowy.

Czytaj więcej...

W miesiącach styczeń i luty br. we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Żmigród odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, podsumowujące pięcioletnią kadencję Zarządów OSP. W zebraniach tych strażacy przypomnieli o pracach społecznych wykonanych na rzecz swoich jednostek, pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu pożarniczym, udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, szkoleniach i ćwiczeniach oraz różnego rodzaju uroczystościach. Minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Czytaj więcej...