^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy dominującą grupę stanowią placówki handlowe i usługowe, natomiast przetwórstwo rolno-spożywcze zajmuje pozycję marginalną, chociaż mającą znaczącą rolę w środowisku lokalnym.

 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nowy Żmigród w latach 2008−2015

Sołectwa / wsie
LATA
2008
2009
2010
2011
2012 
 2013
2014
2015
Nowy Żmigród
60
64
82
83
101
 108
108
98
Siedliska Żmigrodzkie
8
6
6
9
7
 7
8
6
Kąty
23
15
17
23
21
 16
13
15
Makowiska
7
5
6
8
8
 6
6
4
Toki
11
12
14
14
8
 12
11
8
Łężyny
25
14
18
32
25
 23
23
19
Sadki
7
5
5
4
3
 2
3
3
Gorzyce
14
10
13
13
18
 23
20
18
Mytarz
5
7
11
13
19
 16
17
26
Desznica
8
7
7
10
10
 8
8
7
Mytarka
14
8
8
10
6
 6
6
5
Jaworze
1
2
2
2
3
 3
2
1
Skalnik
4
2
3
5
5
 2
2
2
Łysa Góra
6
4
8
7
6
 5
9
8
Nienaszów
15
12
14
21
25
 29
30
31
Stary Żmigród
8
6
7
7
10
 9
8
7
Brzezowa
7
6
11
12
11
 9
12
8
Grabanina
6
3
3
5
5
 5
8
5
Razem Gmina
229
188
235
278
291
 289
294
271

Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród, 2016

 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Nowy Żmigród w latach 20022007

Sołectwa / wsie
LATA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Nowy Żmigród
101
105
89
90
89
91
Siedliska Żmigrodzkie
8
10
10
10
10
10
Kąty
26
24
27
24
21
21
Makowiska
9
9
10
10
8
6
Toki
12
16
16
16
16
19
Łężyny
16
18
21
21
27
26
Sadki
0
1
2
1
3
4
Gorzyce
14
14
11
9
8
12
Mytarz
17
16
11
8
10
10
Desznica
9
10
9
8
6
7
Mytarka
9
9
6
5
9
7
Jaworze
6
5
2
2
2
1
Skalnik
7
7
5
5
6
6
Łysa Góra
15
14
10
10
16
9
Nienaszów
19
19
14
17
17
18
Stary Żmigród
6
6
6
8
10
11
Brzezowa
17
18
13
12
8
6
Grabanina
4
5
5
4
6
5
Razem Gmina
295
306
267
260
272
269
Źródło: Urząd Gminy Nowy Żmigród, 2007