^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2014 roku  (poniedziałek) o godzinie 10ºº w sali  nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się XLII sesja  Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

Program sesji obejmuje  m.in.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Żmigród,

  2/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

  3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Mytarzy,

  4/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2014 rok,

  5/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

  6/ wyrażenia opinii w celu utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.

 3. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z  realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.
 4. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad  LXII  sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 

                            Przewodniczący  Rady Gminy

                            Tadeusz  Źrebiec